Resim 32: Av tüfeği saçma taneleri giriş delikleri.