Resim 31: Av tüfeği saçma taneleri toplu giriş lezyonu ve çevresinde barut kakmaları.