Resim 30: Ateşli silah mermi çekirdeği giriş deliği ve çevresinde barut kakmaları.