Resim 29: Ateşli silah mermi çekirdeği giriş deliği ve çevresinde vurma halkası.