Resim 28: Ateşli silah mermi çekirdeği atipik giriş deliği.