Resim 24: Göğüs üst/yan ve üst kolda parşömen plakları.