Resim 22: Saçlı deride kesici-ezici alet yaraları.