Resim 16: Boyunda enseye doğru yükselme gösteren ası telemi.