Resim 15: Solunum yollarına yabancı cisim kaçması (uhu kapağı).