Resim 10: Otopsi yapan hekimin ve yardımcısının giyimi.