ILO
İŞ VE ÇEVRE GÜVENLİĞİ VE SAĞLIĞI PROGRAMI,
Safework Uluslararası Kimyasal Kontrol Rehberi
Taslak kılavuz

SafeWork, bu taslağı daha da geliştirmek için geribildirimi memnuniyetle karşılamaktadır. Lütfen yorum ve katkılarınızı bize [email protected] adresine e-posta ile gönderin veya bu sayfanın sol altındaki adrese yollayın.

International Labour Organization 4 routedesMorillons 1211 Cenevre 22, İsviçre

Önsöz

Mevcut kılavuz, gelişmekte olan ülkelerdeki küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ'ler için) için tasarlanmış bir İşyeri Kimyasalları Kontrolü rehberi (CCTK) için bir şemayı özetlemektedir. Uluslararası İş Hijyen Kurumu (IOHA) tarafından İngiltere, ABD, Avustralya, Güney Afrika ve Asya'dan temsilcilerle bir araya gelen iş hijyenistleri ekibi tarafından geliştirilmiştir. Sağlık için tehlikeli maddelerin kontrolü ile ilgili Birleşik Krallık yönetmeliklerine küçük işletmelerin uyumluluğunu kolaylaştırmak için Birleşik Krallık Sağlık ve Güvenlik İdaresi (HSE) tarafından geliştirilen COSHH Esasları, CCTK'nın geliştirilmesinde bir model olarak kullanılmıştır. Bu belgenin, kılavuzların bir ön versiyonunu sunduğunu ve önerilen kontrol önlemlerini ve seçim prosedürünü test etmek ve doğrulamak için bir grup uluslararası uzman tarafından ilave çalışmaların yapıldığını belirtmek önemlidir. Kılavuzlar bu nedenle geliştirilecek bir model olarak düşünülmelidir ve dikkatli kullanılmalıdır.

Uzman ekibin sekreterliği İngiltere'nin Sağlık ve Güvenlik İdaresi (HSE) tarafından sağlanmıştır. Ekip, şu uzmanları içerir: Steve Maidment (HSE / BIOH, İngiltere); Noel Tresider (AIOH, Güney Afrika); RobFerries (AIOH, Güney Afrika); Richard Gillis (AIOH, Güneydoğu Asya işverenlerini temsil ediyor); Jerry Lynch (AIHA, ABD); Carole Sullilvan (HSE, İngiltere Sekreteryası); Isaac Obadia (ILO SafeWork).

Ana hedef kitlenin, iş yerindeki kimyasallardan kaynaklanan riskleri önleme ve azaltma konusunda basit ve pratik bir rehbere gereksinim duymasından yola çıkıldı. Maruziyet koşullarını tanımlayan Kimyasalların Küresel Sınıflandırma ve Etiketleme Uyum Sistemi (GHS)’ni temel alan genel bir risk değerlendirmesi kullanıcıyı kontrol için uygun bir yaklaşıma yönlendirmek üzere geliştirilmiştir. Bir dizi görev kılavuz bölümleri rehberliğinde desteklenen bu kontrol yaklaşımının, amaca ulaşmada basit ve pratik bir araç olacağına inanılmaktadır. Rehberin birçok dile çevrilmesini kolaylaştırmak için, görev rehberlik sayfaları bir sözlük kullanarak geliştirilmiştir.

Rehber, çalışan nüfusun büyük çoğunluğu için sağlık koruması sağlayan kontrol çözümlerini tanımlamak üzere tasarlanmıştır. Bununla birlikte, herhangi bir nüfusta, genç ve yaşlı işçiler gibi hassas gruplar ve ayrıca belirli tehlikeli maddelere maruz kaldığında ilave koruma gerektirecek doğurganlık çağındaki kadınlar mevcuttur. Bu hassas gruplar için daha ihtiyatlı davranılmalı, tehlikeli madde temasından kaçınılmalı ya da daha büyük bir kontrol düzeyi sağlanmalıdır. Bu ilave kontrol, Rehber’in standart önerilerinin ötesinde daha sıkı bir kontrol yaklaşımı benimsenerek sağlanabilir.

Öncelikle çalışma ortamında kimyasalların işlenmesi sırasında açığa çıkan hava kirleticilerinin sağlık açısından yarattığı risklerden korunmaya yönelik geliştirilmiş olsa kimyasalların aynı zamanda güvenlik (yangın ve patlama) ve çevre için de bir risk oluşturabileceği bilinmektedir. Rehber, bu ek risklerin kontrolü konusunda temel tavsiyeler vermek üzere geliştirilmiştir, ancak bu alanlarda geliştirici çalışmalardan da fayda görecektir.

Gelişmekte olan ülkelerde pestisitlerin yaygın bir şekilde kullanımı nedeniyle, rehber, pestisit kullanımından, bu kimyasala yönelik risk değerlendirme şemasının kullanımından kaçınarak, bir dizi pestisit görev kılavuz bölümüne doğrudan bağlantı vermektedir. Bu, pestisit kullanıcıları için rehberin uygulanmasını büyük ölçüde basitleştirmektedir.

ISBN: 978-605-9665-24-7