Cilt 12, Sayı 45-46 (2012)

Temmuz-Aralık

İçindekiler

Editörden

Levent Koşar
PDF

Derleme

TÜRKİYE’DE KAPİTALİZMİN KÜRESELLEŞMESİ VE NEOLİBERAL OTORİTER DEVLETİN İNŞASI
Şebnem Oğuz
PDF
SERMAYENİN YERİNE DÜŞÜNMEK
Gültekin Akarca
PDF
YENİDEN KAMUSALLIK! KAMUSALLIĞI YENİDEN TANIMLAMAK YA DA YERİNE DEVRİMCİ BİR SEÇENEK KOYMAK?
Mustafa Durmuş
PDF
SAĞLIK REFORMLARIN ARKA PLANI: SAĞLIK HİZMETLERİNİN SERMAYE BİRİKİM SÜRECİNE DOĞRUDAN KATKISI
Mehmet Zencir
PDF
SAĞLIK HİZMETLERİNDE “FABRİKA DÖNEMİNE GEÇİLİYOR"
Ata Soyer
PDF
İŞÇİ SAĞLIĞINDA ÖRGÜTLENME MODELİ OLARAK ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMLERİ
Levent Koşar
PDF

Makaleler

Cavit Işık Yavuz
PDF

Haber

İŞÇİ SAĞLIĞINDA TAŞERON ÖRGÜTLENME MODELİ ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMLERİ(OSGB)
MSG Dergisi
PDF