Cilt 11, Sayı 42 (2011)

Ekim-Kasım-Aralık

İçindekiler

Editörden

EDİTÖRDEN
Celal Emiroğlu
PDF

Derleme

NEOLİBERAL POLİTİKALAR ve SAĞLIK EMEKGÜCÜ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
Nilay Etiler
PDF
“SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM” VE KAMU SAĞLIK ÇALIŞANLARI
Ata Soyer
PDF
SES MYK
PDF
Çağla Yiğitbaş, Süleyman Erhan Deveci
PDF
Gülçin Taşkıran
PDF

Çeviri

N. TORBİCA, S. KRSTEV Çeviri: Dr. Ercan DUMAN
PDF

Makaleler

Burcu Tokuç, Yaser Turunç, Galip Ekuklu
PDF