Yazarlar İçin Bilgi

Türk Tabipleri Birliği’nin yayınladığı Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisi, başta işyeri hekimleri olmak üzere işçi sağlığı ve iş güvenliği alanında hizmet sunan tüm çalışanları hedefleyen hakemli bir dergidir. Dergi yılda dört sayı olarak hem basılı hem de elektronik olarak yayınlanır. Konu ile ilgili araştırmaların yanı sıra yorum, derleme ve görüşler de derginin kapsamındadır. Aşağıdaki konular derginin ilgi alanına giren konulardır: işçi sağlığı ve iş güvenliği mevzuatı, sosyal politikalar, meslek hastalıkları ve işle ilgili hastalıklar, çalışma yaşamının sorunları, ergonomi, işçi sağlığı hizmetlerinin örgütlenmesi, işçi örgütlenmeleri.