TUZLA TERSANELER BÖLGESİNDEKİ BİR TERSANEDE GERÇEKLEŞEN YARALANMAYLA SONUÇLANAN KAZALAR VE RİSK FAKTÖRLERİ

Elif Altıntaş, Ahmet Topuzoğlu

Özet


Tersane işçileri, 2007 yılından bu yana yaşadıkları ölümlü iş kazaları nedeniyle gündemdedirler. Diğer yandan tersane işçileri açısından sadece ölümlü iş kazalarının değil yaralanmayla sonuçlanan iş kazalarının da önemli bir sorun oluşturduğu ve ölümlü iş kazalarının buzdağının yalnızca görünen kısmı olduğu düşünülmelidir.

Bu araştırmanın amacı, gemi yapım endüstrisinde yaşanan kaza ve yaralanma sıklığı ile kaza ve yaralanmalarda etkili olabilecek faktörlerin belirlenmesidir. Araştırma tipi izlem araştırması olup, veriler Eylül 2008- Şubat 2009 tarihleri arasında toplanmıştır. Araştırmaya başlandığında tersanede çalışan işçi sayısı 342’si ana firmaya, 1017’si alt işverene (33 alt işveren) bağlı olmak üzere toplam 1359 kişiydi. Katılımcılara sosyodemografik özellikleri, çalışma yaşamı ile ilgili faktörler, iş kazasına ilişkin faktörleri içeren sorular ile mesleki stres anketi “Occupational Stress Questionnaire” (OSQ) uygulanmıştır.

Tersanede 6 aylık izlem sonucunda, yaralanma ile sonuçlanan iş kazası sıklık hızı (100 tam zamanlı çalışan işçi için) 101,26, ana firma işçileri için 80,97 ve taşeron firma işçileri için 109,06’dır.

Tekrarlayan kaza geçirme açısından risk altında olanlar, tersanede toplam çalışma süresi 3 yılın altında olan, haftalık çalışma saati 48 saatten fazla olan, yeterince mola veremeyen, artmış iş yükü olan, üstlerinden daha sık çelişkili talimatlar alan işçilerdir.

Tekrarlayan kazaları engellemek doğrultusunda çalışma süreleri düzenlenmeli, molalar yeterince verilmeli, iş yükünü azaltmaya ve amirlerin tutumlarını değiştirmeye dönük olarak işin yeniden örgütlenmesi sağlanmalıdır.

Anahtar Sözcükler: Tersane işçileri, iş kazaları, mesleki yaralanmalar


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.