RAPOR: SAĞLIK ALANINDA ŞİDDET

SES MYK

Özet


MSG Yayın Kurulu; Son zamanlarda giderek artan sağlık çalışanlarına yönelik şiddet, sağlık hizmetlerinin sunulduğu kuruluşları iş güvenliğinin olmadığı, çalışanlar açısından tehlikeli mekanlara dönüştürmüştür. Öyle ki, bu şiddet yaralanmalar, sakatlıklar hatta ölümlere neden olmaktadır. Gelinen noktada sağlık emekçilerinin çalışma koşulları ile yaşadıkları sorunların temelinde Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın olduğu artık açık seçik ortadadır. Sağlık çalışanlarının deyim yerindeyse canına kast eden bu durum hem Sağlık Bakanlığı’nı hem de sağlık meslek ve emek örgütlerini harekete geçirmiştir. Bu sayımızda konuyla ilgili olarak Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) tarafından Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Komisyonu'nun desteği ile hazırlanarak Sağlık Bakanlığı’na sunulan raporu paylaşıyoruz. Sağlık Bakanlığı’na 17 Mayıs 2012 tarihinde sunulan bu rapor üç başlık altında yazılmıştır. İlk bölümde sağlık alanında yaşanan şiddetin boyutu, nedenleri ve yapılması gerekenler yer almış; ikinci bölümde ise Sağlık Bakanlığı tarafından çıkarılan “Hasta ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanmasına Dair Yönetmelik” hakkında sendikanın öneri ve eleştirileri paylaşılmıştır. TBMM’de kabul edilen İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile ilgili görüşlerin aktarıldığı üçüncü bölüm ayrı bir değerlendirmenin konusu olarak sunulacaktır. SES’in aşağıda sunulan raporunda şiddet, oldukça geniş kapsamlı ele alınmıştır. Rapor’da sadece hasta ve hasta yakınlarından sağlık çalışanlarına doğru yönelen şiddete daralmayan, değişen istihdam biçimlerinden örgütlenmenin caydırılmasına kadar pek çok noktaya dikkat çekerek konuya bütünlüklü bir bakış açısı getirmekte, şiddetin önlenmesine ilişkin önerilere de yer vermektedir.

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.