SAĞLIK KURUMLARINDA İŞ STRESİ VE TÜKENMİŞLİKTEN KORUNMADA ÖRGÜTSEL ÖNLEMLER

Aslı Davas

Özet


Son dönemde işçilerden masa başı çalışanlara kadar neredeyse çalışma yaşamında ücretli çalışan tüm kesimlerde en çok gündemde olan konulardan biri iş stresi ve tükenmişliktir. Refah döneminin sonlanması, neoliberal politikaların hayata geçirilmeye başlandığı 1970’lerden beri sağlık, eğitim vb. gibi dünyanın birçok yerinde daha önce kamuda sunulan hizmetlerin özelleşmesi; bu hizmetlerin metalaşması, hizmeti sunanların çalışma koşullarında k.klü değişikliklere neden olmuştur.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.