TOPLUMSAL SINIF VE AKIL SAĞLIĞI: SÖMÜRÜYÜ DEPRESYONUN İLİŞKİSEL BİR BELİRLEYİCİSİ OLARAK TEST ETMEK

Onur Bakır (Hazırlayan)

Özet


Charles Muntaner, Edwin Ng, Seth J. Prins, Katia Bones-Rocha, Albert Espelt ve Haejoo Chung. International Journal of Health Services, 2015; 45(2): 265-284.

Bu çalışma, toplumsal sınıf s.mürüsünün bakımevleri sektöründe akıl sağlığı bakımından eşitsizliklere yol açan bir ilişkisel mekanizma olarak işleyip işlemediğini test etmektedir. Çalışmamızda toplumsal sınıf sömürüsünün (yani sömürülenlerin emeğinden ekonomik çıkar elde edilmesinin) bakım asistanlarında depresyon üzerinde sistematik ve öngörülebilir bir etkisi olup olmadığını sorduk. Amerika Birleşik Devletlerindeki 3 eyalette yer alan 50 bakımevinde çalışan 868 bakım asistanından toplanan kesitsel veriyi kullanarak, toplumsal sınıf sömürüsünü “mülkiyet türü” (kar amaçlı özel işletme, kar amaçlı olmayan özel işletme ve kamu işletmesi) ve “yönetsel tahakküm” (çalışma ilişkisine dair hak ihlalleri, çalışan-yönetim çatışmasına ilişkin algı) bakımından ölçtük. Depresyonu ölçmek için Epidemiyolojik Çalışmalar Merkezi Depresyon Ölçeği’nin orijinal ve revize edilmiş versiyonlarını (CES-D ve CESDR) kullandık. İki düzeyli lojistik regresyon kullanarak kar amaçlı özel mülkiyetin ve yüksek yönetsel tahakkümün, potansiyel karıştırıcılar ve aracılar için düzeltmeler yapıldıktan sonra bile, bakım asistanlarında depresyonun öncülü olduğunu bulduk. Bulgularımız, akıl sağlığına ilişkin eşitsizliklerin sömürü mekanizmaları aracılığıyla nasıl üretildiğini anlamak için toplumsal sınıf yaklaşımını kullanmanın teorik ve ampirik değerini teyit etmektedir. Mülkiyet türü ve yönetsel tahakkümün depresyona -kar elde etme süreci, üretimin kontrolü, işçilerin yönetimi/denetimi ve disiplin yaptırımları aracılığıyla akıl sağlığına ilişkin eşitsizlikler üreten- toplumsal ilişkiler vasıtasıyla etki ettiği görülmektedir.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.