PSİKOSOSYAL SAĞLIK BOYUTUYLA ÇALIŞMA YAŞAMI

Çiğdem Vatansever

Özet


Özet

Çalışma saatlerinin uzunluğu, güvencesiz çalışma gibi çalışma yaşamını olumsuz etkileyen olguların artması beraberinde psikososyal sağlık sorunlarını da getirmektedir. Bu makalede, psikososyal sağlığın geliştirilmesinde rolü olan tarafların kimler olduğu ve bu konuda yapılacak iyileştirmelerin neler olduğu üzerinde durulmaktadır. İyileştirmelerin ilk adımı, psikososyal tehlike kaynaklarının belirlenerek, risklerin değerlendirilmesidir. Bu değerlendirmeleri; organizasyonel iyileştirmelerden başlayıp, çalışanların dayanıklılığının artmasıyla devam eden geliştirme programları izlemelidir. Psikososyal sağlık, işçi sağlığı ve güvenliğinin (İSG) diğer boyutları gibi, çok disiplinli bir alan olup, yönetim ve insan kaynakları ekibi ile işyeri hekimi ve iş güvermiği uzmanı birlikte çalışmalıdır. Aynı zamanda, işyeri psikologlarının konunun izlenmesi ve organizasyonel çözüm önerilerinin oluşturulmasında çok önemli bir rolü bulunmaktadır. 

Anahtar s.zcükler: Psikososyal riskler, İşyeri psikoloğu, Çalışanların ruh sağlığı

 

Work Life and Psychosocial Health

Abstract

The spread of such conditions as long working hours and employment without social protection that affect working life negatively also bring along psychosocial health problems. The present article discusses parties that have their roles in improving psychosocial health and kind of improvements that are needed. The first step to be taken in any initiative for improvement is the identification of sources of hazard and assessment of risks. These assessments must be followed by organizational improvements and then programmes to enhance the resilience of employees. As is the case with other dimensions of work safety and health (WSH) psychosocial health too is a multi-discipline branch where management and human resources team must work together with workplace doctor and work safety expert. Further, workplace psychologists also have their important role in following relevant cases and developing organizational solutions.

Key words: Psychosocial risks, Occupational Health Psychologist, Mental health of workers.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.