HİKAYELERİMİZİ ANLATMAYA DEVAM EDEN BİR KAVRAM YABANCILAŞMA

Ali Yalçın Göymen

Özet


Gündelik yaşamımızda, toplumsal ilişkileri, kendilerini şekillendiren temel çelişkilerden bağımsız bir biçimde, her şey nasıl olması gerekiyorsa öyle imiş gibi algılamamıza neden olan şey nedir? Çeşitli sorunların varlığını sezdiğimizde, bunları gelip geçici şeyler, bireysel hatalar ya da kendimizden kaynaklanan sıkıntılar olarak anlamamızın altında ne yatıyor? Bireysel ilişkilerimizde ve bizi çevreleyen koşullarda var olan çelişkiler nasıl bir kırılmadan geçiyor da günün sonunda mevcut alternatifler içinde yine de en iyisiyle karşı karşıya olduğumuzu ya da alternatifi olmayan bir ‘düzen’ içinde yaşadığımızı düşünebiliyoruz? Bizi bu düzenle uyumlulaştıran, bu düzenin insanları olarak şekillendiren şey nedir? Para, gü. ve benzeri unsurlar aracılığıyla üzerimizde uygulanan iktidara karşı bizi uyuşturan, bize bu iktidarı kanıksatan nedir? Egemen sınıfın bir gücü olarak var olan ve bütünü görmemizi engelleyen şeyi g.rünür kılmak için, toplumsal çelişkilerin asıl niteliklerini kavrayabilmek ve bertaraf etmek için analiz etmemiz gereken şey nedir?


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.