ARAŞTIRMA: ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİNDE ÇALIŞAN HEKİMLERİN ÇALIŞMA KOŞULLARI VE YAŞADIKLARI SORUNLAR

TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kolu

Özet


 

OSGB’lerde hizmet üreten işyeri hekimlerinin çalışma koşullarını değerlendirmek amacıyla yürütülen bu araştırma, TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kolu (İSİH) ve illerdeki tabip odalarının İSİH komisyonlarının yardımıyla tamamlandı. Alanda hizmet üreten işyeri hekimlerinin ve kol üyelerinin katkısı ile bir soru formu hazırlanmış ve veriler internet ortamında toplanmıştır.

OSGB’lerde çalışan işyeri hekimleri ile ilgili durum saptamasında aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır: İşyeri hekiminin istihdam biçimi, işyeri hekimliği tercihi, Çalışma koşulları (çalışma süresi, fazla mesai, ev-iş etkileşimi, çalışılan işyeri sayısı, il dışı görevler, ulaşım olankları vb.), Ücret, İSG çalışanları arası ilişkiler, Üretilen hizmetin niteliği, İSG hizmetlerinde yaşanan sorunlar ve zorluklar, OHAL-KHK’ların İSG hizmetlerine ve İSG çalışanlarına etkisi, İşyeri hekimlerinin mesleki bağımsızlıkları, Örgütlü mücadele.

Çalışmanın verileri Şubat-Mart 2018 tarihleri arasında toplanmıştır. Elde edilen veriler tanımlayıcı olarak sunulmuştur.


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.