KADIN HEKİM OLMAK ÇALIŞTAYI

TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu

Özet


Kadın Hekimler Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Kaynaklı Sorunları Tartıştı

Türk Tabipleri Birliği Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu ve Antalya Tabip Odası işbirliğinde düzenlenen “Kadın Hekim Olmak Çalıştayı”, 9-10 Şubat 2019 tarihlerinde gerçekleştirildi. Daha önce yapılan program doğrultusunda Antalya, Eskişehir, Ankara, İzmir ve İstanbul tabip odaları Kadın Hekim Komisyonları tarafından düzenlenen aynı temalı forumlarda ele alınan kadın hekimlerin mesleki uygulamada karşılaştıkları güçlükler, Antalya’da yapılan geniş katılımlı çalıştayda çözüm önerilerini de içerecek şekilde gündeme getirildi. Uzmanlık dernekleri ve tabip odaları temsilcileri yanı sıra Türk Eczacılar Birliği ve Türk Dişhekimleri Birliği temsilcilerinin de katılımıyla yapılan iki günlük çalıştayda, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinden ve sağlık uğraşlarında süregelen erkek egemen yapıdan kaynaklanan sorunlar kapsamlı olarak masaya yatırıldı. 


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.