KUAFÖRLERDE İŞ GÜVENLİĞİ VE SAĞLIK RİSKLERİ

İbrahim Bulduk

Özet


Avrupa’da yaklaşık bir milyon kuaför, berber ve güzellik uzmanı var iken dünya çapında üç milyon civarında kuaför bulunmaktadır. Ülkemiz de kuaför salonları son yıllarda hızlı bir büyüme yakalayarak dev bir sektör haline gelmiştir. Kuaför salonları önemli bir istihdam yaratmakta olup sektörde 105 bin kişi çalışmaktadır. Ülkemizde 25 bin kadın kuaförü bulunmakta iken bu rakam erkek kuaförlerde 30 bin civarındadır. 

Berberler ve kuaförler çeşitli mesleki sağlık risklerine maruz kalmaktadırlar. Kötü duruş, eklemler üzerindeki mekanik yük, uzun süreli ayakta durma, daha uzun çalışma saatleri, yemekleri kaçırma ve iş sırasında mola vermemek, gürültü ve yüksek sıcaklıklar gibi fiziksel faktörlere maruz kalma gibi problemler karşılaşılan önemli mesleki sağlık tehlikeleridir. Kuaförlük çoğunlukla bayanları içeren bir faaliyettir ve geleneksel saç yıkama ve kesme ile sınırlı değildir. Kuaförlük aynı zamanda saç boyama, kurutma ve kıvırma gibi diğer faaliyetleri de içerir. Bu faaliyetlerde profesyoneller, özellikle mesane kanseri için alerjik veya potansiyel olarak kanserojen olduğu bilinen çeşitli kimyasalları ele alırlar.

Bu çalışmanın amacı kuaförlerin maruz kaldıkları ergonomik, kimyasal, biyolojik, fiziksel, psikososyal riskleri sistematik olarak gözden geçirmek ve tespit etmektir. Belirlenen riskleri kontrol edebilmek için yapılabilecekleri ortaya çıkarmaktır. Bu kapsamda önemli bibliyografik veri tabanları, literatür, konuyla ilgili araştırma ekipleri ile temaslar, incelenen makaleler ve seçilen makalelerin referans listeleri kullanılarak 1 Haziran 2017 ye kadar sistematik bir literatür taraması gerçekleştirilmiştir.

Çalışma sonucunda bu meslekte çalışanların maruz kaldığı mesleki sağlık riskleri net olarak ortaya koyulmuştur. Bu risklerin çalışanlarınn sağlığını etkilememesi veya etkilerinin en aza indirilebilmesi için yapılabilecekler net olarak ortaya koyulmuştur. Bu sorunların genellikle çok az maliyetli önlemler alınarak etkili bir şekilde üstesinden gelinebilir.

Anahtar sözcükler: Kuaför, İş Güvenliği, Sağlık Riskleri.

Occupational Security and Health Risks in Hairdressers

There are about one million hairdressers and beauty specialists in Europe while there are three million hairdressers around the world. It is estimated that there are about one million hairdressers, barbers and beauty specialists in Europe alone and several million hairdressers worldwide. Hairdressing saloons in our country have become a giant sector by catching rapid growth in recent years. Hairdressing salons create an important employment and 105 thousand people work in the sector. There are 25 thousand women hairdressers in our country while this number is around 30 thousand in male hairdressers.

Barbers and hairdressers are exposed to a variety of occupational health risks. Problems such as poor posture, mechanical load on joints, prolonged standing, longer working hours, missed meals and breaks during work, exposure to physical factors such as noise and high temperatures are important occupational health hazards. Hairdressing is mostly an activity involving ladies and is not limited to traditional hair washing and cutting. Hairdressing also includes other activities such as hair dyeing, drying and curling. In these activities, professionals deal with a variety of chemicals known to be allergenic or potentially carcinogenic, particularly for bladder cancer.

The aim of this study is to systematically monitor and identify the ergonomic, chemical, biological, physical, psychosocial risks that hairdressers are exposed to. It can be done to check the risks identified. In this context, a systematic literature search was conducted by June 1, 2017, using important bibliographic databases, literature, contacts with relevant research teams, reference lists of the articles reviewed and selected articles.

As a result of the study, occupational health risks exposed to workers in this profession are clearly shown. It has been clarified that these risks can be done in order to prevent the health of the employees or to minimize the effects. These problems can often be overcome effectively by taking very little costly measures.

Key words: Hairdresser, Occupational Safety, Health Risks.


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.