İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ MÜCADELESİNDE ‘PROFESYONELLER’ ÜZERİNE

Pınar Abdal, Murat Çakır

Özet


İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) mücadelesinin öznelerinden biri de bu alandaki profesyonellerdir. İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanlarını ele alan bu yazı, İSİG profesyonellerinin konumunu güvencesizleşme, işçileşme ve yabancılaşma süreçleriyle birlikte ele alarak tartışır. İSİG profesyonellerinin sınıfsal konum itibariyle birer işçi olarak değerlendirildiği yazıda, işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanlarını bir yandan işçi sağlığı ve iş güvenliği alanına ilişkin politikaların, diğer yandan da emek piyasası koşullarının nasıl konumlandırdığına odaklanılır. Giderek daha da güvencesizleşen istihdam koşullarına; bu koşullarda OSGB’lerin başat konumuna ve bu güvencesiz konum ile çelişen İSİG profesyonellerinin ‘hak ve yetkileri’, ‘sorumluluğun üstenilmesi’, ‘mesleki bağımsızlık’ tartışmalarına yer verilmektedir.

Diğer yandan yazı, toplumsal-sınıfsal konumları sınıf politikaları ve hukuki yapı tarafından şekillenen İSİG profesyonellerinin örgütlenme deneyimlerine ve taleplerine odaklanmaktadır. Bu deneyimlerin tartışmasını yürüterek, buradan hareketle İSİG profesyonellerinin mücadelesini işçi sağlığı ve iş güvenliğinin diğer özneleri olan işçilerle birleştirme ve sınıfın ortak çıkarları etrafında örgütlenme deneyim ve potansiyeline ilişkin tartışma ve akıl yürütmeler ile sonuçlanmaktadır.

Anahtar sözcükler: İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği, İSİG Profesyonelleri, OSGB.


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.