BİR İMALAT FİRMASINDA GÜRÜLTÜ DEĞERLENDİRİLMESİ

Latife Yavuz, Ergun Ateş, İbrahim Bulduk

Özet


Özet

Çalışanların günlük çalışma süreleri içerisinde gürültüye maruz kalmaları özellikle çalışanların sağlığını etkilemektedir. Gürültülü makinaların bulunduğu iş yerlerinde gerekli ölçümlerin yapılması gerekli önlemlerin alınması ve tedbirlerin uygulanması gereklidir. Bu çalışmada bir imalat firmasında üretim tezgahlarının çalışmaları anında elde edilen gürültüler ölçülmüştür. Sonuçlardan görülen makinelerin tek çalışmalarına nazaran birlikte çalışmalarında daha büyük gürültü değerleri elde edilmiştir. Bazı makinelerin ve kullanılan aletlerin gürültüleri “Çalışanların Gürültü İle İlgili Risklerden Korunmalarına” dair yönetmelikte verilen değerleri aştığı gözlenmiştir. Torna ile aynı anda çalışan büyük spiral 99.5 dB, küçük ve büyük spirallerin diğerleriyle aynı anda çalışmalarında sırasıyla 92.8-97.6 dB, uzun yıllar kullanılan bakımı ihmal edilen tezgah tek çalıştığında 84.4 dB ve argon kaynak tek çalıştığında 79.4 dB gürültü değerleri ölçülmüştür. Bu sonuçlara göre, çalışan sağlığının korunabilmesi için işveren sırasıyla gürültünün kaynağında, yansıma kaynaklarını ortadan kaldırarak, çalışanlar ile gürültü kaynağı arasındaki mesafeyi artırarak önlem almalıdır. Bu önlemler alınamıyorsa kişisel önlemler alınmalıdır. Çalışanların kişisel koruyucu donanım olan kulak koruyucularını kullanmaları işverence sağlanmalıdır.

Anahtar kelimeler: Gürültü; İşçi sağlığı; İşitmenin korunması

 

Noise Assessment in the Workplace of a Manufacturing Firm

Abstract

Exposure to noise during working hours affects the health, particularly of workers. The necessary measurements should be performed; the precautions should be taken and implemented in the workplaces, which use noisy machinery. In this study, the noise emitted from the production benches in a manufacturing firm was measured during operation. It was observed that the multiple machines running simultaneously generated higher levels of noise than those of the ones operating alone. The noise from some of the machines and the tools that were used at the workplace exceeded the limit values set in the “Regulation on the Protection of Workers from Risks Related to Noise”. A noise level of 99.5 dB was measured when a large angle grinder ran simultaneously with a lathe. Combined noise levels created by the small and large angle grinders, which ran together with the other benches were 92.8 and 97.6 dB, respectively. The noise level of a bench operated without maintenance for years was 84.4 dB as it ran separately and the argon welding machine produced 79.4 dB noise while running alone. On the basis of these findings, the employers should take precautions at the source of the noise, by removing the sources of reflection and by increasing the distance between the workers and the source of the noise, respectively, to protect workers’ health. If these measures cannot be taken, personal protection measures should be implemented. The employers should ensure the use of hearing protection equipment by the workers.

Key words: Noise, Occupational health, Hearing protection


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.