DİSK GENEL BAŞKANI DR. ARZU ÇERKEZOĞLU: YÜZDE 1’İN YARATTIĞI KRİZİN FATURASINI YÜZDE 99 ÖDEMEYECEK!

Onur Bakır

Özet


DİSK (Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu) Genel Başkanı Dr. Arzu Çerkezoğlu ile Türkiye’de asgari ücretin mevcut durumunu, asgari ücret tespit sürecini, DİSK’in 2019 yılı asgari ücret talebini, asgari ücret ve ücretler ile işçi sağlığı ilişkisini, ekonomik krizi ve iktidarın Yeni Ekonomi Programı’nı, krizin işçilere ve işçi sağlığına etkilerini, emek ve meslek örgütlerinin mücadelesini ve taleplerini konuştuk. Asgari ücretin sınıf mücadelesinin çok önemli alanlarından biri olduğunu vurgulayan Çerkezoğlu, işçilerin krize karşı korunabilmesi için asgari ücretin en az 2.800 TL olması gerektiğini kaydetti.

Özel olarak asgari ücret, genelde ise ücretler ile işçi sağlığı arasındaki dolaylı ve dolaysız ilişkilere dikkat çeken Çerkezoğlu, “Madende yerin 7 kat altına giren işçi ile kazma sapı arasında ya da bir inşaatın 32. katına çıkan işçinin hayatı ile oradaki asansör vidası arasında hiçbir fark görmeyen sermaye zihniyeti, bugün işçi sağlığı ve iş güvenliği alanını  böyle olumsuz bir noktaya getirmiştir” dedi. İktidarın ve sermayenin, yüzde 1’in yarattığı krizin faturasının toplumun yüzde 99’una ödetilmeye çalışıldığına, krizin işçilerin hem çalışma ve yaşam koşullarına hem de sağlığına ağır etkileri olacağına işaret eden Çerkezoğlu, “İşçi sınıfı borçlu değil, alacaklıdır. Bu ülkenin yüzde 99’u olarak krizin faturasının bizlere kesilmesine karşı ortak mücadeleyi hayata geçirmek tarihsel sorumluluğumuzdur” diye konuştu.


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.