ABSENTİZM

Ahmet Koçak, Ali Naci Yıldız

Özet


Giriş: Absentizm (işe devamsızlık), nedenleri ve sonuçları ile çalışan, işyeri ve ülke üzerinde önemli etkileri olan; iş sağlığı çalışma alanı kapsamına giren bir konudur. İşletme açısından önemli olduğu kadar çalışan sağlığı açısından da önemlidir.

Tanımlar: Farklı kaynaklarda farklı şekillerde sınıflanan absentizmin tanımı konusunda görüş ayrılıkları ve görüş birliği bulunan noktalar vardır. Çeşitli tanımları olan absentizm en geniş tanımıyla “belirlenmiş olan çalışma saatleri içerisinde işyerinde olmama”dır.

Nedenler: Absentizmin nedenleri çok çeşitlidir. Bireysel nedenler, işyerine bağlı nedenler ve sosyal nedenler olarak sınıflandırılabilir. Bireysel nedenlerin başında sağlık durumu ve hastalıklar gelmektedir. Aile büyüklüğü ve iş dışı sorumluluklar da önemli nedenlerdendir. Bunun dışında yaş, cinsiyet, yaşam tarzı, eğitim düzeyi gibi birtakım nedenler de bireysel nedenler arasındadır. İşyerine bağlı nedenlerin başında stres gelmektedir. Stres önemli sağlık sorunlarına da yol açabilmektedir. Çalışma koşulları, örgüt büyüklüğü, işin doğası ve iş çalışan uyumu gibi birtakım nedenler de absentizmi etkilemektedir. Sosyal nedenler de absentizmi etkileyen önemli nedenlerdendir.

Sonuçlar: Absentizm hem çalışan, hem işyeri, hem de ülke için ciddi sonuçlara neden olmaktadır. Bunların başında ücret kayıpları yoluyla çalışanlara, ortaya çıkardığı doğrudan ve dolaylı maliyetlerle işyerine getirmiş olduğu ekonomik sonuçlar gelmektedir. Zararlı sonuçlarının yanında birtakım yararlı sonuçları da olabileceği söylenen absentizm, fiziksel ve ruhsal anlamda yorgun çalışanı işyerinden uzaklaştırarak iş kazalarının azalmasına katkıda bulunuyor olabilir. Önemli nedenleri ve sonuçları olan absentizm, iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının hayata geçirilmesi, çalışma şartlarının düzeltilmesi, iş güvencesi, birtakım destek programları gibi uygulamalarla azaltılabilecek ve önüne geçilebilecek bir sorundur.

Anahtar sözcükler: Absentizm, absentizm nedenleri, absentizm sonuçları.


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.