ÜCRET VE ASGARİ ÜCRET

Gültekin Akarca

Özet


Uluslararası İşçi Birliği Genel Kurulu’nun 1865 yılında yaptığı yedi gün süren toplantılarında Marx’ın sunumu ‘Ücret, Fiyat ve Kâr’ başlıklı bir broşürde toplanmıştır. Bu sunumda Marx işçi sınıfı mücadelesinin en merkezi konularından birisine yanıt üretir: Ücret ve değişimi… Ücretin ne olduğu ve nasıl değiştiği sorusuna verilen yanıt, kârın kaynağının ne olduğunun anlaşılmasını da sağlar. Elbette ‘Ücretin ne olduğu ve nasıl değiştiği?’ soruları sadece bilimsel bir merakın ürünü değildir. Bunlar aynı zamanda işçilerin sermaye ile her karşılaştıklarında gündelik olarak yanıt vermeleri gereken sorulardır. Kapitalist üretim ilişkilerinin hakim olduğu bir toplumda kişiler varlıklarının toplumsal üretimini sağlamak için birbirleriyle metalar aracılığı ile ilişki kurarlar. Kişilerin üretim araçları karşısındaki konumu bu yasayı değiştirmez. İşçiler ve kapitalistler olarak ayrılan sınıfların bireyleri arasındaki ilişkiler de meta ilişkisidir. İşçiler kapitalistlere emek güçlerini satarlar ve onlardan ister ayni olarak ister para dolayımıyla geçim maddelerini ifade eden metaları alırlar. ‘Ne kadar emek gücü metası ne kadar tüketim araçları metası ile değişilir?’ sorusu bu nedenle sınıf mücadelesinin en temel konusunu oluşturur. Ve eğer bir bilim insanı olmanın ötesinde, aynı zamanda, Marx gibi tavrınızı işçi sınıfından yana koymuş bir militansanız ‘ücret’ meselesi sizin için bilimsel merakın yanı sıra politik pratiğin eylem alanı haline gelir. Sermaye ile ilk ilişki ve ilk çatışmanın konusu, ücrettir.

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.