MESLEKİ KANSERLERE GENEL BAKIŞ

Abdulsamet Sandal, Sadettin Klıçkap, Ali Naci Yıldız

Özet


Kanser, hücrelerin çeşitli nedenlerle kontrolsüz çoğalması ve komşu ya da uzak organlara yayılması ile karakterize olan; belirti ve bulgular, klinik seyir, tedavi ve yaklaşım açısından farklılık gösteren hastalıkların genel grubudur. Kansere sebep olan hücresel değişikliklerin yalnızca %5-10’u kalıtsal mekanizmalarla açıklanmakta olup kalan büyük kısmı çevresel faktörlerle ilgilidir. Çevresel etkenlerden mesleki risk faktörlerine bağlı olarak gelişen kanserler mesleki kanserler olarak adlandırılmaktadır. Farklı araştırma sonuçlarına göre mesleki kanserler, tüm kanserlerin %3-10’nu oluşturmaktadır.

Anahtar s.zcükler: Kanser, IARC, meslek hastalıkları

Overview Of Occupational Cancer

Cancers are a heterogeneous group of diseases in terms of signs, symptoms, prognosis, treatment and management. Main characteristics include uncontrolled cell proliferation and involvement of near and distant organs. Only 5-10% of cellular changes leading to development of cancer could be explained by hereditary mechanisms and remaining large group is related to environmental factors. Of those, cancers due to occupational risk factors are defined as occupational cancers. Percentage of occupational cancers in all cancers varies between 3-10% according to different researches.

Key words: Cancer, IARC, occupational diseases.


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.