DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE SEKS İŞÇİLERİNİN SAĞLIĞI

Seval Çoker

Özet


Toplumsal ve yasal engeller nedeniyle olumsuz koşullarda yaşayan ve çalışan seks işçileri açısından sağlık, geri planda kalmaktadır. Seks işçilerine mesleki sağlık ve güvenlik bakış açısıyla bütüncül olarak bakmak gerekmektedir. Seks işçileri açısından birbiriyle iç içe geçmiş olan sağlık sorunlarını üreme sağlığı, şiddet, madde kullanımı ve mental sağlık olarak ele alabiliriz. Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar (CYBE) seks işçileri için mesleki bulaşıcı hastalık olup, kadın seks işçilerinin en önemli mesleki riskidir. Seks işçileri, sözel ve fiziksel şiddete maruziyet, darp, saldırı, tecavüz, işkence, tehdit, hakaret gibi duygusal ve psikolojik şiddetin çeşitlendiği birçok farklı şiddet türüyle karşılaşmaktadırlar. Sigara, alkol ve madde kullanımı seks işçileri arasında yaygındır ve bir tür stresle başa çıkma aracıdır. Toplumdan izole edilen, psikolojik tehditleri de barındıran kötü yaşam koşullarına maruz kalan seks işçileri için mental sağlığı korumak çok zor olmaktadır. Psikolojik problemlerin bazıları madde ve alkol kullanımı ile ilişkili iken, diğerleri anksiyete, depresyon, posttravmatik stres bozukluğu ve yeme bozukluğu gibi sorunlardır. Bulaşıcı hastalık taşıyıcıları olarak görülüp denetim altında tutulması gereken vatandaşlar olarak algılanan seks işçileri, genellikle sadece cinsel sağlık üzerinden değerlendirilmektedir. Bu savunmasız grubun bütüncül bir yaklaşımla CYBE yanında cinsel sağlık, üreme sağlığı, ruh sağlığı ve genel sağlık hizmetlerine erişimlerinin iyileştirilmesi için uygun sağlık politikaları geliştirilmelidir. Seks işçilerinin en önemli mesleki riski olan CYBE, yeni düzenlemelerde meslek hastalıkları arasına alınmalıdır.

Anahtar s.zcükler: Seks işçisi, sağlık, cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar, şiddet, madde kullanımı.

Health Status of Sex Workers in The World and in Turkey

There is need to adopt a holistic approach to sex workers with respect to occupational safety and health. When sex workers are considered, their intermeshed health problems can be taken as reproductive health, violence, substance abuse and mental health. STI (sexually transmitted infections) constitute an occupational disease relevant to sex workers and the most important risk for female sex workers. Sex workers encounter many different forms of physical, emotional and psychological violence including verbal and physical violence, battery, assault, rape, torture, threat and insult. Tobacco, alcohol and substance use is common among sex workers which serve as a means to cope up with stress. In their isolated position with unfavourable living conditions including psychological threats, it is difficult for sex workers to maintain their mental health. While some psychological problems are related to substance and alcohol abuse, there are also others including anxiety, depression, post-traumatic stress disorders and eating disorder. Conceived as citizens who must be kept under control as carriers of infectious diseases, sex workers are widely considered merely from the angle of sexual health. Appropriate health policies must be developed through a holistic approach to improve the access of this vulnerable group to sexual, reproductive, mental and general health services besides STI. As the most important risk faced by sex workers, relevant arrangements must be made to include STI among occupational diseases.

Key words: Sex worker, health, sexually transmitted infections, violence, and substance abuse.


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.