SAĞLIK SİSTEMİ İÇİNDE SAVUNMASIZ/ÖRSELENEBİLİR GRUPLARA YAKLAŞIM

Şükrü Keleş

Özet


Savunmasız/Örselenebilir grup üyelerinin sağlık ihtiyaçlarının karşılanmasını güvence altına almak, temel hakların yaşama aktarılmasıyla olanaklıdır. Temel hakların sağlık alanındaki uzantıları olarak kabul edilen sağlık ve hasta hakları, ülkedeki sağlık politikalarının düzenlenmesiyle yakından ilişkilidir.Bu bağlamda sağlık sistemi içinde örselenebilir olan bireylerin sağlık hizmetlerine erişimleri konusunda yaşanan sorunlara etik açıdan kayıtsız kalmak mümkün değildir.

Bu yazıda sağlık sistemi içinde çoklu risk faktörlerine maruz kalmaları açısından savunmasız/örselenebilir bir grup olarak kabul edilen eşcinsel, biseksüel ve trans (LGBT+) bireylere özgü olarak alınması gereken acil önemlerin bir bölümünün yaşamsal önemde olduğunun vurgulanması amaçlanmaktadır. Sağlık alanına ilişkin yasal, politik ya da kurumsal düzenlemelerde “adalet‟ ve “eşitlik‟ ilkelerinin işlevselliği değersel içerikli bir sorundur.

Anahtar kelimeler: Savunmasız/Örselenebilir gruplar, Biyoetik, Cinsiyet kimliği, Cinsel yönelim


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.