LGBTİ’LERE YÖNELİK AYRIMCILIĞI TARİHSEL VE POLİTİK TEMELDE KAVRAMAK

Remzi Altunpolat

Özet


LGBTİ (Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Trans, İnterseks)’lere yönelik ayrımcılık/dışlanma tarihsel, kültürel ve iktisadi egemenlik ilişkilerinin bir neticesidir. Bu bağlamda LGBTİ’lerin maruz kaldıkları ayrımcılık biçimleri ve dışlanma pratikleri ile homofobi, bifobi, transfobi gibi önyargı, korku ve nefrete dayalı tutumlar; toplumun heteroseksist ideoloji ve heteronormatif sistem doğrultusunda politik örgütlenişinden bağımsız olarak ele alınamaz. Heteroseksizm, karşı cinsten bireyler arasında ilişki ve pratikleri ifade eden bir cinsel yönelim olan heteroseksüelliği “normal”, ve “meşru” yegâne cinsel kimlik olarak gören, heteroseksüellik dışındaki cinsel yönelim ve cinsel kimlikleri yok sayan ya da ikincilleştiren ve düşmanlaştıran bir ayrımcılık ideolojisidir. Heteronormativite ise, heteroseksüelliğin doğal ve toplumsal norm olarak kabulünden hareketle bir toplumdaki bütün bireylerin heteroseksüel olarak varsayıldığı, tüm kavram ve kurumlar ile sosyo-kültürel yapının bu varsayım etrafında şekillendiği, günümüzde ataerkil kapitalizmle içe içe geçmiş bir iktidar sistemidir. Eve Kosovky Sedgwick’in tespitinden hareketle ifade edilecek olunursa; modern kapitalist toplumun herhangi bir veçhesini, eşcinsel ve heteroseksüel tanımlarının eleştirel bir çözümlemesini kapsamadan anlama girişimlerinin tümü sadece eksik değil, özünde hasarlı kalmaya mahkûmdur.

Anahtar sözcükler: LGBTİ, heteroseksizm, heteronormativite, ayrımcılık, homofobi

Considering the Discrimination of LGBTIs Through Historical and Political Context

Ostracism/discrimination targeting LGBTI’s (lesbian, gay, bisexual, transgender, intersex) is the result of historical, cultural and economic power relations. In this context; several discrimination types and exclusion practices and also prejudices and actions stems from fear and hatred such as homophobia, biphobia, transphobia that targets LGBTI’s cannot be thought without the political organization of society that follows heterosexist ideology and heteronormative system. Heterosexism is a discrimination ideology that embraces relations and practices between opposite sexes, heterosexuality as the one and only “normal”, “legitimate” sexual identity; ignores, subordinates or regards as an enemy other sexual orientations and identities. Whereas heteronormativity is a power regime interwoven with patriarchal capitalism roots from the notion that heterosexuality is the natural and social norm that assumes all the people as heterosexuals. All the concepts and institutions and also the socio-cultural formation take shape from this assumption. With reference to Eve Kosovky Sedgwick’s determination; any attempt to understand any part of modern capitalist society without the critical analysis of definitions of homosexuality and heterosexuality is not only deficient but also damaged fundamentally.

Abstract

Key words: LGBTİ, heterosexism, heteronormativity, discrimination, homophobia

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.