ÇOCUK İŞÇİLERİN NÖROLOJİK SORUNLAR

Bülent Kara

Özet


Çocuk işçiliği yaygın bir sorundur. Çocuk işçilerde hem fiziksel hastalıklar hem de mental-ruhsal hastalıklar yaşıtı çocuklara göre çok daha fazla görülmektedir. Erişkinlerde klinik bulgulara neden olmayan dozda toksik madde maruziyetlerinin çocuklarda ciddi hastalık belirtilerine ve gelişimsel bozukluklara neden olabileceği bilinmektedir. Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) 2012 yılı verilerine göre tüm dünyada 5-17 yaş arasında bir ekonomik aktivite içinde bulunan çocuk oranı %16,7, çocuk işçiliği, %10,6 oranında öngörülmüştür. Bu çocukların yaklaşık yarısının sağlığa zararlı koşullarda çalıştıkları saptanmıştır. Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2012 yılı verilerine göre 6- 17 yaş aralığında toplamda 893.000 (%5.9) çocuk çalışan çocuk olarak kayda geçmiştir. Bu çocukların %44,7’si tarımda, %24,3’ü sanayide, %31’i hizmet sektöründe çalışmaktadır. Çocuk işçiliğinin sıklığı göz önüne alındığında çocuk sağlığı ve hastalıklarıyla ilgili branşlarda çalışan hekimlerin iş ve çevreyle ilgili iyi bir öykü alabilmesi ve sık görülen çevresel maruziyetler ile meslek hastalıkları konusunda bilgi sahibi olması gerekir. Çalışan çocuklar nörolojik hastalıklar ve nörogelişimsel bozukluklar açısından risk altındadır. Bu risklerin azaltılması için bir yandan çocuk işçiliğini önlemeye yönelik sosyal ve hukuki çalışmalar yapmak, diğer yandan mevcut sorunların çözümüne yönelik olarak koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerini geliştirmek ve konuyla ilgili tıbbi bilgi açığını gidermek zorunludur.

Anahtar sözcükler: Çocuk işçiliği, pediatrik toksikoloji, çevresel pediatri.

Neurological Problems Among Child Laborers
Abstract

Child labor is a common problem. Both physical and mental-psychological diseases are seen more frequently among the child laborers than among their non-working counterparts. It is known that the exposure to toxic substances at the doses that do not cause clinical symptoms in adults may lead to serious disease symptoms and developmental disorders in children. According to the International Labor Organization’s (ILO) data for the year 2012, worldwide employment rate for children aged 5-17 years, who engaged in an economical activity was 16.7 % and the incidence of child labor (illegal employment of children) was 10.6 %. It was found that about half of all child laborers were in hazardous work. In Turkey, according to the Turkish Statistical Institute’s 2012 data, a total of 893.000 (5.9 %) children aged 6-17 years were recorded as the children in employment. These children work in agriculture, industry and service sector with the rates of 44.7 %, 24.3 % and 31 %, respectively. Given the high incidence of child labor, the physi- cians practising in the specialty areas relevant to children’s health and diseases should take a good history of work and work environment and have knowledge about the environmental exposures commonly encountered and the occupational di- seases. The children in employment are at risk of neurological diseases and neurodevelopmental disorders. In order to reduce these risks, the social and legal efforts towards eliminating child labor should be carried out and preventive and therapeutic healthcare services should also be improved to solve existing problems; besides, the gaps in relevant medical knowledge should be filled.

Key words: Child labor, pediatric toxicology, environmental pediatrics. 


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.