İSTİSMAR VE İHMAL BAĞLAMINDA ÇOCUK İŞÇİLİĞİ VE RUH SAĞLIĞI

Şahika Gülen Şişmanlar

Özet


Çocuk işçiliği, çocukları çocukluklarını yaşamaktan alıkoyan, eğitimlerini aksatan, sağlıklı gelişimleri açısından zararlı işler olarak tanımlanmaktadır. Eğitimden uzak kalma, uzun sürelerde, uygun olmayan koşullarda, düşük ücretlerle çalışma, erken yaşta çalışmaya başlama, duygusal, fiziksel ve cinsel istismar yaşantıları çocukların çalışma ortamlarında karşılaştıkları olumsuzluklardandır. Erken yaşta çalışmaya başlayan çocukların bilişsel, sosyal gelişimleri etkilenmekte, çalışmayan akranlarına kıyasla daha fazla ruhsal sorun sergilemektedirler. Bu yazıda, çocukların çalışma ortamında karşılaştığı risk etkenleri ile çocukların gelişimleri ve ruh sağlıkları üzerine çalışmanın etkisi ele alınmaya çalışılacaktır.

Anahtar sözcükler: Çocuk işçiliği, ruh sağlığı, gelişim.

Child Labor and Mental Health within the Context of Child Abuse and Neglect Abstract
Child labor is defined as the works that hinder children from living their childhoods, interfere with their education and which are harmful to their healthy development. The schooling issues, working long hours for low wages under inappropriate conditions, starting working at early ages, emotional, physical and sexual abuse experiences are some the problems faced by the children in their work environments. Starting working at early ages affects the cognitive and social development of the children and they have more mental problems with respect to their non-working counterparts. This article intends to address the risk factors that children encounter in the work environments and the effects of working on the development and mental health of the children.

Key words: Child labor, mental health, deve- lopment. 


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.