HUKUK PENCERESİNDEN GEZİCİ MEVSİMLİK TARIM İŞÇİSİ ÇCOUKLAR

Seda Akço, Bürge Akbulut

Özet


Gezici mevsimlik tarımda çocuk işçiliği yoksulluğun hem sonucu hem sebebi olarak karşımıza çıkıyor. Bu nedenle, gezici mevsimlik tarım işçiliği ile mücadelede hukukun rolü araştırıldığında, yasaklayıcı, denetleyici ve cezalandırıcı yanını ele almak yeterli olmaz. Önleyici ve koruyucu düzenlemelerin yeterliliğini; asgari ücretin belirlenmesinden başlayarak, çalışma ve yaşama koşullarına ilişkin düzenlemeler ile birlikte çocuk koruma alanındaki düzenlemelerin yeterliliğini tartışmamız gerekir.

Çocukların gelişimlerine zarar verecek işlerde veya biçimde çalıştırılmasını önlemeye yönelik standartların tek amacının, çocuğu bir herhangi bir işkolunda çalışmaktan alıkoymak olmadığını dikkate almak gerekir. Amaç çocuğun gelişimini güvenli biçimde sağlayabilmesini teminat altına almaktır. Öyleyse, çocuğun nereye gideceğini, ne yiyeceğini, nerede yaşayacağını dert etmeden tarladan uzak tutmayı hedefleyen bir mücadele biçiminin amaçla ilişkisi olmadığını göz önünde tutmak zorundayız.

Anahtar sözcükler: Çocuk işçiliği, hukuk, mevsimlik tarım işçileri.

Seasonal Migrant Children Employed in Agricultural Works, In Terms of Law
Abstract
Seasonal migrant child labor in agriculture is both the result and the cause of the poverty. Therefore, it would not be sufficient to focus only on prohibitive, supervisory and punitive aspects of the law when investigating the role of law in the fight against seasonal migrant child labour in agricultural works. The adequacy of the preventive and protective legislation and of child protection regulations along with legislation on working and living conditions, starting particularly from the determination of minimum wage rates should be discussed. It should be considered that the sole purpose of the standards towards preventing children from working in the jobs and under the conditions which might damage their development is not keeping children from working in specific sectors. The main purpose is to ensure healthy and safe development of the children. So, it should be noted that such a perspective for fighting against child labour aiming at keeping children away from the farm without paying any attention to where children would go, what they would eat and where they would live has nothing to do with the main purpose.

Key words: Child labor, law, seasonal agricultural workers. 


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.