TÜRKİYE’DE ÇOCUK İŞÇİLİĞİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMEVE SAPTAMALAR

Kuvvet Lordoğlu

Özet


Çocuk işçilik Türkiye’de giderek azalma eğilimi taşımasına rağmen, hala ciddi bir sorun oluşturmaya devam etmektedir. Özellikle Çocukların iş yaşantısına katılmalarındaki en temel argümanının ailenin ekonomik nedenlerine bağlı kaldığını biliyoruz. Bu durumun açık olması ve çocukların çalışmasına yol açana etmenlerin ortadan kaldırılmasına yönelik birçok çabaya rağmen uygulama da hukuki metinler arasında kimi tutarsızlıklar bulunabilmektedir. Bazen bir toplumsal gelişimin ivmesi, ihtiyaç duyulan yasal zemini çok önceden aşabilmektedir. Bu inceleme Türkiye’de çocukların iş piyasalarına katılmaları konusunda farklı hukuki argümanları başta tarım sektörü olmak üzere, eğitim, sağlık ve sosyal güvenlik açısından ele almakta, yasal anlamda oluşan kimi boşluklara işaret etmektedir. Çocuk işçilikle mücadele de eğitim ve sağlık sisteminde yapılacak düzenlemelerin çocuk işçiliği ortadan kaldırmasa bile, anlamlı sayılabilecek sonuçlar vermesi uygulanan hukuki işlemlerin kendi içlerindeki bütünlüğü ile de ilişkilidir.

Anahtar sözcükler: Çocuk işçiliği, sosyal haklar, yasal düzenlemeler. 

An Evaluation and Analysis of Child Labour

Abstract
Although child labour tends to decrease in Turkey, it still constitutes a serious social issue. It is a well-known fact that participation of children in the labour force basically depends on the econo- mic situation of the household. Despite that fact and many efforts to remove that cause of child labour, some discrepancies may exist in the implementation of the legislation. Sometimes, the deve- lopmental acceleration of a society may exceed the required legal base. This study analyses the different legal arguments on participation of children in the labour market –especially in the agricultural labour force- in terms of education, health and social security and it points out some of the legal discrepancies. Even though the amendment of legislation on health and education may not eliminate child labour totally, there should be internal coherence in the implementation of legislation if meaningful results are desired to be achieved.

Key words: Child labour, social rights, legal arrangements. 


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.