SİNEKLER Mİ YOKSA BATAKLIK MI? ILO’NUN ÇOCUK EMEĞİYLE MÜCADELE STRATEJİSİNE YÖNELİK ELEŞTİREL DEĞERLENDİRME

Güven Savul

Özet


Çocuk emeğinin sömürüsü, tarihsel ve yapısal niteliğe sahiptir. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından çocuk emeğinin en kötü biçimlerinin ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen tartışmalar ve ortaya konulan çözüm önerileri ise, sorunu yapısal boyutlarıyla ele almaktan çok yerel düzeye odaklamaktadır. Sözü edilen yerel düzey, çocuk emeğinin en kötü biçimlerinin, ağırlıklı olarak azgelişmiş kapitalist ülkelerin sorunuymuş gibi sınıflandırılmasıyla bağlantılıdır. Bu metinde, çocuk işçiliğinin, azgelişmişlik-gelişmişlik sorunu olmanın ötesinde, bir üretim tarzı sorunu olduğu öne sürülmektedir. Bu sav, kapitalizmin temel nitelikleri açıklanarak savunulmaktadır.

Anahtar sözcükler: Çocuk emeği, sömürü, ILO, kapitalizm.

The Mosquitoes or the Swamp? A Critical Assessment of the ILO Strategies Regarding the Elimination of Child Labour

Abstract

The exploitation of child labour has some his- torical and structural characteristics. However, the debates and the policies proposed by International Labour Organization (ILO) regarding elimination of worst forms of child labour focus on the problem at a local level rather than addressing the issue in terms of its structural aspects. The above-mentioned local level is related to the categorization of the worst forms of child labour as a problem mainly specific to underdeveloped countries. In this paper, this problem is considered as an issue of the mode of production rather than a problem of underdevelopment. This argument is being defen- ded through explanation of the basic characteristics of capitalism.

Key words: Child labour, exploitation, ILO, capitalism. 


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.