DÖNÜŞÜMÜN KÖŞE TAŞLARI: KAMU HİZMETİ VE SAĞLIK EMEK SÜRECİ

Gamze Yücesan Özdemir

Özet


Sağlık hizmetinin üretiminde sağlık çalışanlarının ne yaşadığı ve ne ile karşı karşıya kaldığı önemlidir. Bir o kadar da önemli olan, bu hizmeti alan toplum kesimlerinin ne yaşadığı ve ne ile karşı karşıya olduğudur. Dolayısıyla sağlık hizmeti, yanızca sağlık çalışanları için değil, tüm toplum için oldukça kritiktir. Bu nedenle sağlık hizmetinin üretimi ve buna dair sorunlar yalnızca sağlık çalışanlarına bırakılmayacak kadar toplumsal bir konudur.

21. yüzyılın başında hem dünya genelinde hem de Türkiye özelinde şu sorular gündemdedir: Sağlık hizmeti nasıl değişiyor? Sağlık emek süreci, yani hizmetin üretimi, nasıl dönüşüyor? Sağlık çalışan- larının deneyimleri nasıl farklılaşıyor? Tüm bu soruları tartışabilmek için ilk olarak kamu hizmeti kavramı üzerine düşünmek gerekir. Düşünmek gerekir çünkü kamu hizmetinin tanımı, içeriği ve üretimi konusundaki yaklaşım doğrudan sağlık emek sürecinde belirleyici olmaktadır. Bu yazının ilk bölümü kamu hizmetinin dönüşümünü irdelemektedir. İkinci bölümde ise sağlık emek sürecinde yaşanan dönüşümler serimlenecektir. 


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.