SAĞLIK EMEKÇİLERİNİN DURUMU ÜZERİNE

Cavit Işık Yavuz

Özet


Türkiye’de sağlık sisteminin küresel kapitalizm ekseninde yeniden düzenlenmesini öngören sağlık reformu sürecinin son aşaması Sağlıkta Dönüşüm Programı (SDP) sağlık çalışanları üzerinde çeşitli etkiler bırakmıştır ve bırakmaya devam etmektedir. İstihdam biçimlerinden çalışma sürelerine, mesleki dağılımdan mesleklerin uygulama yer ve şekillerine kadar birçok başlıkta değişim yaşan- maktadır. Yaşanan değişim kamu ve özelde çalışan- lar için farklı içerikler taşısa da ekseni ortaktır ve sağlık insan gücü istihdamının neoliberal çerçeve- de düzenlenmesini içermektedir.

Bu yazıda SDP’nin sağlık emek gücüne etkileri genel bir bakışla değerlendirilmeye çalışılmıştır. Yazının hazırlık tarihi itibarıyla 15 Temmuz sonra- sı sağlık alanında yaşanan gelişmeler, devredilen, kapatılan ve kamulaştırılan sağlık kurumları değerlendirme dışı bırakılmıştır. Özellikle asker hastane- lerin devri ile yaşanansüreç sağlık sistemine etki- leri bağlamında ayrı bir değerlendirmeyi gerektirmektedir. 


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.