ÜÇÜNCÜ KRİZ ÜÇÜNCÜ DÜNYA SAVAŞI

Gültekin Akarca

Özet


Kapital tamamlanmamış bir devrim
teorisidir
Kapital’in yazım planına dair yürütülen çalışmalar
kimilerine gereksiz ya da fazlaca inceltilmiş
bir tartışma olarak görülebilir. Oysa plan bize ilk
elden Kapital’in tamamlanamamış bir proje olduğunu
söyler. Marx’ın yazılarının her bir satırı kendi
başına özel bir öneme sahip olsa da Kapital’de
ortaya konulan teorinin bütününün neye benzediğine
dair bir bakış açısına sahip olmak bütünü
oluşturan parçalarla nasıl ilişkilenileceğini de
belirler. Bu nedenle plan tartışması Marksizm’e
yönelen saldırıların karşılanması için1 biz ardıllarına
zemin sağlarken, Marksizm’in yeniden üretimi
için de ön açıcı bir zenginliğe sahiptir. Kapital,
Kapitalizmin bilimsel analizidir. Marx bunu yaparken
Kapitalizmi farklı soyutlama düzeylerinde kavramamıza
olanak verir; ve sonunda Kapitalizmin
en somut halinin anlaşılmasına sıra gelir. En azından
biz Marx’ın öyle yapacağını varsayabiliriz.
Soyuttan somuta giden yol iki meta sahibinin ilişkisinden
tüm meta sahiplerinin ilişkisine giden
yoldur. Bu aynı zamanda tarihsel olarak da en geri
biçimden en gelişmiş biçime bir anlatının olduğu
ya da en basitten en karmaşığa doğru bir yol izlendiği
anlamına da gelir. Tabi Marx’ın konuyu ele
alışı ile anlatısının birbirinden farklı olduğunun da
bir kez daha altını çizmek gerekir. Somutu anlayabilmek
için anlama eylemine elbette ki somuttan
başlamak gerekir. Marx da bize göre öyle yapmıştır.
Ancak kendilerinin de belirttiği gibi anlamak ile
anlatmak arasında yöntem farkı vardır. Marx anlatırken
en soyut ya da basit ya da tarihsel olarak
erken olandan başlayarak en somut ya da karmaşık
ya da tarihsel olarak gelişmiş olana doğru bir yol
izlenmiştir. Somuttan soyuta, soyuttan somuta ya
da tümden gelimci tüme varım yöntemini Marx’ın
yöntemi olarak kavradığımızı söyleyebiliriz. Amacımız
aslında derin bir Marx’ın yöntemi tartışmasına
girmek değil.

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.