ÇALIŞAN KADINLAR İLE EV KADINLARININ SAĞLIK DURUMU ÜZERİNE BİR ANALİZ

Nilay Etiler

Özet


Hanehalkının bakımı ve ev işleri nedeniyle çalışma yaşamına katılamayan kadınlar, toplumsal yeniden üretim adına emek harcamaktadır. Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de çalışan kadınlar ile ev kadınlarının sağlığının ve sağlık ile çeşitli özelliklerinin karşılaştırılmasıdır.
Bu araştırmanın analizleri, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2012 Sağlık Araştırması’nın veriseti temel alınarak yapılmıştır. Araştırmada, 1693 çalışan kadın ile 5348 ev kadını, algılanan sağlık, kronik hastalık varlığı, son bir yılda sahip olduğu hastalıklar, bedensel kısıtlanma, beden-kitle indeksi (BKI) ve bel çevresi açısından karşılaştırılmıştır. 
Araştırmada, ev kadınlarının kentte %77.1 ile daha fazla olduğu, öğrenim düzeyi arttıkça çalışan kadınların arttığı, ev kadınlarının %18,7’sinin daha önce çalışma yaşamına girdiği saptanmıştır. Çalışan kadınlarda algılanan sağlığı (çok) kötü
olanlar %28,6, ev kadınlarında %33,6 iken kronik hastalık sıklığı benzerdir (sırasıyla %35,1 ve %37,1). Çalışan kadınlar ve ev kadınlarında ciddi bedensel kısıtlılık benzer iken (iki grupta da %8,1), orta dereceli kısıtlanma ev kadınlarında daha fazladır (sırasıyla %20,9 ve %24,9). Ev kadınlarında kronik depresyon, hipertansiyon ve şeker hastalığı, çalışanlarda ise alerji daha sıktır. Çalışan kadınların kendilerini hayat dolu, enerjik, mutlu ve yorgun hissetmesi ev kadınlarına göre daha yüksek iken, durgun ve sakin, depresyonda, melankolik ve çok sinirli hissetmesi ev kadınlarında daha fazla  bildirilmiştir (p<0.05). Ev kadınlarında yüksek kiloluk ve şişmanlık daha yaygındır, çalışan kadınların %48,9’u, ev kadınlarının %34,6’sı normal BKI’ye sahiptir. Ev kadınlarında hem orta dereceli hareket hem de yürüyüş yapmayanlar daha fazladır (%75,5 ve %44,1). Bu sıklıklar çalışan kadınlarda %67,4 ve %37,8’dir. Kadınların haneiçi sorumlulukları gerek çalışan kadınların gerekse ev kadınlarının sağlığı ile yakından  ilişkilidir. Çalışan kadınlarda çifte mesai, önemli bir iş yükü getirse de sağlık üzerine olumlu etkiye sahiptir, ev kadınların harcadıkları emek ise tüketici ve sağlık üzerine olumsuz etki yapmaktadır. Kadınların yok sayılan toplumsal yeniden üretim emeğinin yükünden özgürleşmeleri ve/veya karşılığını almaları konusundaki mücadele, aynı zamanda bir kadın sağlığı mücadelesi olarak ele  alınmalıdır.

Anahtar sözcükler: kadın sağlığı, çalışan kadın, ev kadını, TÜİK, toplumsal yeniden üretim, çifte mesai.


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.