RİSK KAVRAMI ÜZERİNE

Merve Ercan Kalkan, Veli Deniz

Özet


Özet Günlük yaşantımızda, tehlike ve risk kavramlarının sıkça birbirinin yerine kullanıldığına tanık olmaktayız. Bazen bir karar vereceğimizde risk almayı seçer, bazen ise risklerden kaçınırız. Çalışma yaşamında ise riskle ilgili kararları başkası verir, sonucuna da çalışanlar katlanır. Bu makalede risk kavramı üzerine yapılan tartışmalar gözden geçirilmiş ve risk-insan ilişkisinin önemi üzerinde durularak, riskleri nicelleştirmenin; risklerin yönetilmesine etkisi tartışılmıştır. Anahtar Sözcükler: Risk, Risk Değerlendirme, Risk Yönetimi. Abstract About the Concept of Risk In our daily language, we observe that the concept of risk and hazard are used interchangeably most of the time. In a decision-making process, we sometimes choose to take risks. In some cases, we choose to avoid risks. But, these kinds of decisions are made by other people, in working life. The employees abide by the outcomes of these decisions. In this article, it has been intended to review the risk literature and to discuss the effects of quantifying risks on risk management with an emphasis on the debates about the concept of risk and the relationship between human and risk. Keywords: Risk, Risk Assesment, Risk Management.

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.