KIDEM TAZMİNATINDA YENİDEN YAPILANMA ÜZERİNE KURAMSAL VE TEKNİK NOTLAR

Denizcan Kutlu

Özet


Bu yazı, Türkiye işgücü piyasasında dönüşümün önemli uğraklarından biri olan kıdem tazminatında yeniden yapılanma tartışmalarını konu edinmektedir. Bu çerçevede konu, teknik boyutların yanı sıra, kuramsal düzlemde de ele alınırken, dönüşümün anlam ve olası sonuçları üzerine kimi düşünceler sergilenecektir. Yazıda ilk önce kıdem tazminatını da içeren işgücü piyasası düzenlemelerinin oluşumuna neden olan dinamikler genel hatları ile gözler önüne serilecektir. Ardından, kıdem tazminatı düzenlemesinin nedenleri ve içeriği üzerinde ana hatları ile durulduktan sonra, bunun etkileri tartışılmaya çalışılacaktır.

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.