MODERN ZAMANLAR FİLMİ ÜZERİNDEN ENDÜSTRİLEŞMENİN SAĞLIĞA ETKİSİ HAKKINDA ÖĞRENCİLERİN GÖRÜŞLERİ

Aliye Mandıracıoğlu, Meral Türk, Seyfi Durmaz

Özet


Bu çalışmanın amacı, işçi sağlığının temel konularından biri olan endüstrileşmenin sağlığa olan etkisini anlatmak için kullanılan bir filmle (Charlie Chaplin’in Modern zamanlar filmi) tıp fakültesi öğrencilerinin konu hakkındaki görüşlerini değerlendirmektir. Çalışma, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 3. Sınıf öğrencilerinin işçi sağlığına ilişkin derslerinden birinde yürütülmüştür. Charlie Chaplin’in Modern zamanlar (1936) filmi öğrencilere izletilmiştir. Film hakkında hazırlanmış olan 13 önermeyi içeren formu eğitim öncesi ve sonrası öğrenciler doldurmuştur. Eğitim öncesi ve sonrası verilen yanıtlar doğru yanlış şeklinde değerlendirilerek karşılaştırılmıştır. Çalışmaya 269 öğrenci katılmıştır. Film öncesi doğru yanıtlar üzerinden aldıkları puan ortalama 10.96±1.78 ve sonrası 12.61±1.16 olarak hesaplanmıştır. İstatistiksel olarak anlamlı bir şekilde film gösterimi ve tartışma sonrası puanlarda artış gözlenmiştir (t: 12.689, p: 0.000). Önermelerin tümünde de eğitim sonrası verilen doğru yanıtlarda anlamlı bir artış olmuştur. Öğrencilerimizin film izleme ve tartışma sonrası konuyu kavradıkları anlaşılmıştır. Bu yöntem hakkında geri bildirimleri de olumlu olmuştur.

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.