İZMİR EĞİTİM DİŞ HASTANESİ’NDE ÇALIŞAN DİŞHEKİMLERİNİN İŞ İLE İLGİLİ OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜKLERİ KAS İSKELET SİSTEMİ RAHATSIZLIKLARI

Zeliha A. Öcek, Meral Türk Soyer, Aslı Davas, Hür Hassoy

Özet


Bu çalışmada İzmir Eğitim Diş Hastanesi’nde çalışan dişhekimlerinde görülen kas iskelet rahatsızlıkları ve bu rahatsızlıklarla ilişkili bazı etmenlerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Kesitsel olan araştırmanın evrenini hastanede çalışan 91 dişhekimi oluşturmuştur. Kapsayıcılık %93,4’tür. Çalışmanın verileri yüzyüze görüşme yöntemiyle uygulanan bir anket aracılığıyla toplanmıştır. 

Dişhekimlerinin % 41.2’sinin herhangi bir kas iskelet rahatsızlığı olduğu saptanmıştır. En sık rahatsızlık bildirilen bölgeler boyun ve beldir. Her
zaman aynı klinikte çalışma ve bakılan hasta sayısının yüksek olması ile kas iskelet rahatsızlığı varlığı arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki saptanmıştır. Dişhekimlerinde görülen kas iskelet rahatsızlıklarının azaltılmasında ergonomik çalışma koşullarının sağlanması, rotasyonlu çalışma düzeninin ayarlanması, maksimum iş yükünün ve çalışma süresinin belirlenmesi ve
meslek hastalıklarının önlenmesine yönelik eğitimlerin düzenlenmesi gibi müdahalelerin etkili olabileceğine karar verilmiştir.

 


Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.