İSTANBUL’DA BİR ŞANTİYEDE ÇALIŞANLARIN İŞ KAZALARININ İZLEMİ

Ercan Duman, Onur Hamzaoğlu

Özet


Araştırma, inşaat sektöründeki işçilerin demografik özellikleri ile kaza sıklığı ve kaza tiplerini saptayarak güncel veriler elde etmek ve öncelikli olarak alınması gereken önlemleribelirlemek amacı taşınmaktadır. Araştırma, 09 Haziran 2009 – 08 Nisan 2010 tarihleri arasında yapıl ileriye yönelik izleme araştırma tekniği kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Araştırma katılımcılarının (n=2122) izlem süresince hesaplanan toplam çalışma süreleri 1.836.194 adam saat olup saptanan 204 kaza sonucunda kaybedilen iş günü sayısı 547 iş günüdür. Çalışmamızda bulunan sıklık hızı ile resmi veriler arasındaki büyük fark, bu sorunu açıkça ortaya koymaktadır. Sağlık ve güvenlik birimleri kurulmuş işyerleri, üniversiteler ve devlet kurumlarının akılcı işbirliği böyle bir sistemin kurulmasını olanaklı kılacaktır.

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.