e-posta

  .

TIP DÜNYASI
 

.

.

   KÜNYE

Yazı İşleri Müdürü ve Sahibi
Türk Tabipleri Birliği adına
       Dr. Eriş Bilaloğlu

       Genel Yayın Yönetmeni
       Mutlu Sereli


Yazışma adresi:
Türk Tabipleri Birliği, Tıp Dünyası
GMK Bulvarı Şehit Daniş Tunalıgil Sok. 
No: 2   Kat: 4
06570 Maltepe-Ankara

Tel:  (0312) 231 31 79 (pbx)
Fax: (0312) 231 19 52-53
e-posta: [email protected]

Tıp Dünyası, Türk Tabipleri Birliği
tarafından on beş günde bir yayınlanır.
22.500 adet basılmaktadır. Ücretsizdir.