e-posta

   Eski Sayılar | Künye | Ana Sayfa

TIP DÜNYASI
 

.

1 Şubat 2003  Sayı: 98

 

Asgari ücret hazırlık süreci...

Katsayı x Birim

Türk Tabipleri Birliği’nin temel beklentisi hekimlerin bu alana ilişkin sorunları tartışan ve ortak değerlendirmelere ulaşan çabalarını odalarla birlikte yürütmeleridir. Uzmanlık dernekleri de bu sürecin önemli bir bileşenidir.

Tıp Dünyası - ANKARA -  Türk Tabipleri Birliği (TTB) 6023 sayılı yasanın verdiği yetki çerçevesinde asgari ücreti belirlemektedir. Özel hekimlik uygulamaları için geçerli olan bu belirleme uzun bir süredir  değişik açılardan tartışma konusudur. TTB açısından temel yaklaşım, bir bütün olarak hekim emeğinin  hekimler arası dayanışma  zemininde korunmasıdır. Doğal ki bu dayanışma hizmete ulaşma durumunda olanlara karşı olmayan, aksine ulaşanlar içinde nitelikli hizmete ulaşmayı ifade eden bir anlam taşımalıdır.

TTB’nin bu süreçteki hedefleri nedir?

TTB -gelinen aşamada- tıbbi uygulamaların Türkiye ölçeğinde tek ve doğru olarak adlandırılmasını öncelemektedir. Bu amaçla uzmanlık derneklerini referans alan bir çalışma yürütmeyi,  Sağlık Bakanlığı’nca hazırlanan ve Maliye Bakanlığı’nca yayımlanan Bütçe Uygulama Talimatı’nda da aynı yaklaşımın temel alınarak sonuca gidilebileceğini düşünmektedir. Böylece kestirilebilir bir zaman diliminde verilen kod numaralarının da  tekleştirilmesi mümkün görünmektedir.

Sorunun ikinci aşaması işlem adlarının aynılaştırılması ve Türkiye düzeyinde tek bir kod sistemine geçilmesi gibi teknik bir iş değildir. “Teknik bir iş”in bile arzu edilen şekilde çözümlenmesindeki hız düşünüldüğünde ikinci aşamanın güçlükleri tahmin edilebilir. İkinci aşama, anlaşılacağı gibi ücretlendirmeyi içermektedir. Bugün için TTB, işlemlere karşılık gelen birimleri saptamakta ve 6 aylık periyotlarla da bu birimlerle çarpılacak katsayıyı ilan etmektedir.

Karşılaşılan güçlükler nelerdir?

 Her bir tıbbi işlemin biriminin ne olması gerektiği sıklıkla uzmanlık alanları içinde bile sorun yaratabilmektedir. Kaldı ki, uzmanlık alanları içindeki düzenleme kadar uzmanlık alanları arası ve daha da ötesinde Türkiye ölçeğindeki farklılıkları da gözeten bir ücretlendirmeye ulaşabilmesi gerekmektedir. Türk Tabipleri Birliği hekim emeğini merkeze alan ve Türkiye gerçekleri kadar olması gerekeni de gözardı etmeyen bir tartışmayı sürdürmeye ihtiyaç olduğunu düşünmektedir. Bu tartışmada ortaklaşılabildiği ölçüde ihtiyaca yanıt verecektir.

Katsayının 1 ay gecikerek yürürlüğe girmesinin gerekçesi nedir?

2003 başında yenilenerek yayınlanması düşünülen işlem adları ve birimleri içeren kitap 1 aylık bir gecikmeyle 15 Ocak 2003 tarihinde yayınlanmıştır. Önemli ölçüde uzmanlık derneklerinin katkılarıyla hazırlanmış olması bir olumluluktur. Katsayıların alışılageldiği biçimde Ocak-Haziran sonu itibarıyla değil de, bu kezlik Şubat-Haziran sonu olarak yayınlanması ortak çalışmanın arzu edilen hızda yürütülememesinden kaynaklanmıştır.

Gecikmeye ne gibi tepkiler geldi?

Meslektaşlarımızın bir bölümü bu gecikmenin önemli bir mağduriyete yol açtığını öne sürerken, önemli bir bölümü de çok önemli bir sıkıntıya yol açmayacağını ifade etmişlerdir.

Hekimlerin mağdur edildiğini belirtenlerin söyledikleri, katsayının açıklanmamış olmasıdır. Oysa ki doğru saptama Ocak 2003 için katsayı artışının yapılmamış olduğudur. Türkiye ölçeğinde katsayı artışlarına ilişkin gelen taleplerin yüzde 40’a ulaşan artışlardan hiç artırılmaması ya da düşürülmesi gerektiğine kadar geniş bir yelpazede olduğunun bilinmesinde yarar vardır. Bu çeşitlilik meslektaşlarımızın ortak ölçütlere sahip olmaması ya da Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomi politikalarının bir sonucu olarak doğan öngörüsüzlük ile açıklanabilir. Elbette TTB asgari ücretinin rekabetin ya da “fiyat indirimleri”nin bir aracı olarak kullanıldığı şeklinde de yorumlanabilir.

Bundan sonra neler yapılacak?

Türk Tabipleri Birliği’nin temel beklentisi hekimlerin bu alana ilişkin sorunları tartışan ve ortak değerlendirmelere ulaşan çabalarını odalarla birlikte yürütmeleridir. Uzmanlık dernekleri de bu sürecin önemli bir bileşenidir. 2003 sonu itibarıyla yayınlanacak olan çalışma için 2003 Mart’ında başlatılacak sürece katkı sunmak ihtiyaca daha uygun bir ürünü ortaya çıkartacaktır.

 

Asgari ücret kitabı çıktı

Tıp Dünyası - ANKARA - Türk Tabipleri Birliği (TTB) 1 Şubat - 31 Haziran 2003 tarihleri arasında uygulanacak yeni asgari ücretleri belirledi. Muayene, tetkik, tedavi ve tahlil ücretleri için belirlenen birimlerin yer aldığı asgari ücret tarifesi kitaplaştırıldı. TTB’nin uzmanlık derneklerinin katkısıyla hazırladığı kitaba ulaşmak isteyenler, TTB’den ya da tabip odalarından temin edebilecekler.

 

 

1 Şubat-31 Haziran 2003 Tarihleri Arasında Uygulanacak Katsayı Listesi

Tabip Odası Adı

Katsayı

Adana-Osmaniye

1.650.000

Adıyaman

1.400.000

Afyon

1.600.000

Aksaray

1.400.000

Amasya

1.650.000

Ankara

1.650.000

Antalya

1.650.000

Aydin

1.650.000

Balıkesir

1.650.000

Bartın

1.400.000

Batman

1.400.000

Bolu-Düzce

1.500.000

Bursa

1.650.000

Çanakkale

1.650.000

Çorum

1.650.000

Denizli

1.650.000

Diyarbakır-Siirt-Batman

1.400.000

Edirne

1.550.000

Elazığ-Tunceli-Bingöl

1.400.000

Erzurum-Kars-Gümüşhane- Bayburt-Ardahan-Iğdir

1.650.000

Eskişehir-Bilecik

1.650.000

Gaziantep-Kilis

1.650.000

Giresun

1.650.000

Hatay

1.450.000

Isparta-Burdur

1.650.000

İçel

1.650.000

İstanbul-Yalova

1.650.000

İzmir

1.650.000

K.Maraş

1.650.000

Kastamonu-Çankırı

1.400.000

Kayseri

1.650.000

Karabük

1.650.000

Kırıkkale

1.350.000

Kırklareli

1.550.000

Kırşehir

1.600.000

Kocaeli

1.650.000

Konya-Karaman

1.550.000

Kütahya

1.650.000

Malatya

1.600.000

Mardin-Şirnak

1.350.000

Manisa

1.650.000

Muğla

1.650.000

Nevşehir-Kırşehir

1.600.000

Niğde

1.350.000

Ordu

1.650.000

Rize-Artvin

1.650.000

Sakarya

1.400.000

Samsun-Sinop

1.650.000

Sivas-Erzincan-Yozgat

1.550.000

Şanlıurfa

1.650.000

Tekirdağ

1.550.000

Trabzon

1.650.000

Tokat

1.650.000

Uşak

1.650.000

Van-Muş-Bitlis- Hakkari-Ağrı

1.650.000

Zonguldak

1.550.000

 

TIP DÜNYASI

Sayfa başına git         Başa dön