e-posta

   Eski Sayılar | Künye | Ana Sayfa

TIP DÜNYASI
 

.

1 Şubat 2003  Sayı: 98

 

Bulmaca...Bulmaca...Bulmaca...

Hazırlayan: Sedat Yaşayan

SOLDAN SAĞA

14.jpg (22407 bytes)1- Eski Türklerde kutsal sayılan hekimler için kullanılan sözcük - “Hadi ver ellerini/ Ufkumdan esen ...... yellerine” (Behçet Necatigil). 2- Bodrum ilçesine bağlı turistik bir belde - Bir gösterme sıfatı. 3- Telli bir çalgı - Gemide yelkenlerin açılması için verilen komut - Kağıtları bir arada tutmaya yarar çengel. 4- Ayakkabı, çanta yapımında kullanılan parlak deri - Osmanlı donanmasında ve kıyılarında görev yapan asker sınıfı. 5- Bir düşünce ya da karara karşı çıkma - Romanya’nın plaka işareti. 6- Eski dilde bulut - Bir cetvel türü - “Elif kaşlarını çatar/ ......’si sineme batar” (Karacaoğlan). 7- Sürekli - Leylak rengi, açık mor. 8- Üzeyr Hacıbekov’un üç perdelik müzikli güldürüsü. 9- Tevfik Fikret’in, İstanbul’a lanetler yağdırdığı ünlü şiiri - “İçimde renkler uçuşur/ .... yanar, yeşil tutuşur” (B.R. Eyuboğlu) - Tavlada “üç” sayısı. 10- “Hürriyet Şairi” olarak da bilinen, Tanzimat döneminin ünlü şair ve yazarı. 11- Kemiklerin yuvarlak ucu - Motorlu taşıtlarda direksiyon ile tekerler arasındaki bağlantıyı sağlayan mil - Fazla bön, avanak. 12- Birine dokunsun diye söylenen söz - Katolikler’in büyük perhizden önceki eğlence ve şenlikleri.

 

YUKARIDAN AŞAĞIYA

1- Hindu tıp bilimi - Kısa yazı. 2- Eskiden Karagöz oynatılan kahvelere verilen ad - Güzel kokulu yaprakları yemeklere konulan, nane ve kekiğin ortak adı. 3- Aldatma işi, hile - Teşebbüs. 4- Dilbilgisindeki sözcük türlerinden biri - Afrika’da bir ülke. 5- Boğanotundan çıkarılarak hekimlikte kullanılan zehirli bir madde - Bir kömür cinsi. 6- Büyük demiryolu durağı - Bir nota - Divan edebiyatında gazel ve kasidenin son beytine verilen ad. 7- Düdenden daha geniş olan çukurluklara verilen ad - “Ya şevk içinde harab ol ya aşk içinde gönül/ Ya ..... açmalıdır göğsümüzde yahut gül” (Yahya Kemal). 8- Sodyumun simgesi - Bir cins küçük taneli muşmula - Bir şeyin yapılmasını yasaklama. 9- Şarap mahzeni - Balık avlamakta ya da yük taşımakta kullanılan büyük kayık. 10- Sularının tedavi edici özellikleri bulunan kaplıca - Püskürtü. 11- Siyah, sert ve ağır bir tahta - İskambilde bir kağıt - Şaşma belirten bir ünlem. 12- Yumruk, tokat - Giresun’un bir ilçesi.

 

 

 

 

 

Yanıtlar:

Soldan sağa: 1- Atasagun - Sam. 2- Yalıkavak - Bu. 3- Ut - Fora - Ataş. 4- Rugan - Levent. 5- İtiraz - Ro. 6- Ebr - Te - Gamze. 7- Daimi - Lila. 8-Arşınmalalan. 9- Sis - Al - Se. 10- Namık Kemal. 11- Om - Rot- Enayi. 12- Taş - Karnaval.

Yukarıdan aşağıya: 1- Ayurveda - Not. 2- Tatu - Barsama. 3- Al - Girişim. 4- Sıfat - Mısır. 5- Akonitin - Kok. 6- Gar - Re - Makta. 7- Uvala - Lale. 8- Na - Ezgil - Men. 9- Kav - Alamana. 10- Termal - Lav. 11- Abanoz - As - Ya. 12- Muşt - Eynesil.

 

TIP DÜNYASI

Sayfa başına git         Başa dön