e-posta

   Eski Sayılar | Künye | Ana Sayfa

TIP DÜNYASI
 

.

1 Nisan 2002  Sayı: 88

 

Dekanlardan kamuoyuna açıklama

“Salt siyasi amaçla, hiçbir insan gücü çalışması yapmadan mecburi hizmet yasasını hedeflemek günümüz Türkiye’sinin sağlık gereksinimleri ile uygun düşmemektedir. Yapılması gereken; ülkemizin her bir yöresini hekimsiz bırakmayacak ödüllendirici, teşvik edici ve bölgelere göre çalışma esasını getiren bir personel yasasının acilen gündeme getirilmesidir.”

Tıp ve Sağlık Eğitim Konseyi Tıp Grubu ve Tıp Kökenli Rektörler ve Tıp Fakültesi Dekanları tarafından 8 Mart 2002 tarihinde kamuoyuna yapılan açıklamada şöyle denildi:

Halen ülkemizde öğrenci alan 40 tıp fakültesinde 31.000 dolayında öğrenci vardır. Sadece 2001 yılında 4160 yeni öğrenci bu tıp fakültelerine alınmıştır. Her yıl 4500 kadar hekim tıp fakültesinden mezun olarak ülkemizin her bölgesinde özveri ile hizmet vermektedirler. Bu veriler ışığında ülkemizde mevcut yaklaşık 90.000 hekim yeterli olarak kabul edilmektedir ve dünya standartlarına uygun olan bu rakamdan fazlasına da gereksinim yoktur. Buna rağmen ülkemizde ülke genelinde hekim dağılımı eşitsiz uygulama nedeniyle bazı bölgelerde 5.000-6.000 kişiye bir hekim düzeyindedir. Bu gelişmeler ülkemizde hekim sayısının artması önceki iktidarların 1981’de başlayan mecburi hizmet yükümlülüğünün 1995 yılında ertelenmesine neden olmuştur. Yukarıdaki açıklamadan da net olarak anlaşıldığı gibi bunun sebebi hekim eksikliği değil, ülkede adil bir sağlık personel yasasının yürürlüğe konulmamış olmasıdır. Bütün bu olaylar hekimlerin sorumluluğunda gelişmemiş hatta Sağlık Bakanlığı’ndan iş talep eden hekimlere kadrosuzluk nedeniyle görevlendirme yapılamayacağı bildirilmiştir. Zaman zaman, kendisi de hekim olan değerli meslektaşlarımız Sağlık Bakanı Sayın Doç.Dr.Osman Durmuş  “her yıl 5000 doktor mezun eden tıp fakültelerinden çıkanların hepsini ben Sağlık Bakanı olarak maaşlandırmak zorunda değilim” ifadesi ile hekim fazlalığını ortaya koymuştur.

Durum böyle iken sanki Türkiye’de çalışan hekimlerin önemli bir kısmı görevden ayrılmış gibi mecburi hizmet yasası yeniden yürürlüğe sokulmak istenmektedir. Türkiye’de sağlık personelinin yurt içi dağılımının eşit olarak yapılmasını beceremeyen hükümetlerin politikalarını ısrarla sürdürmesini anlamak mümkün değildir. Salt siyasi amaçla, hiçbir insan gücü çalışması yapmadan mecburi hizmet yasasını hedeflemek günümüz Türkiye’sinin sağlık gereksinimleri ile uygun düşmemektedir. Yapılması gereken; ülkemizin her bir yöresini hekimsiz bırakmayacak ödüllendirici, teşvik edici ve bölgelere göre çalışma esasını getiren bir personel yasasının acilen gündeme getirilmesidir.

Tüm bu açıklamalar sonucunda halen mevcut durumun devam ettirilerek en kısa zamanda anti demokratik ve eşitsizlik yaratan, anayasaya aykırı, hekimlerin özgür çalışmalarını engelleyen ve tıp eğitiminin her kademesinde olumsuz etkileri olacak olan 2514 sayılı “Bazı Sağlık Personelinin Devlet Hizmeti Yükümlülüğüne Dair” Kanun’un yürürlükten kaldırılması önerilir. Bunun yerine ise TBMM tarafından ülke sağlık gereksinimlerini karşılayacak bir yasanın çok kısa bir sürede çıkarılması toplumumuzun sağlığı açısından önemlidir.

Halkın sağlığını en üst düzeyde gözeten meslek grubu olarak kamuoyuna ve ilgililere saygıyla duyurulur.

 

TIP DÜNYASI

Sayfa başına git         Başa dön